Metoda Imersji

przez Karol Bocian | 7 lutego, 2020

Metoda Imersji — skrót

Metoda imersji polega na częściowym zanurzeniu się w nowym materiale i uczeniu się go mimowolnie (nieświadomie).

Zastosowanie: do wszystkiego.

Opis

Imersja to metoda zanurzenia się częściowo w poznawanym temacie. Nie jest to totalne zanurzenie, gdzie wszystko, co nas otacza, dotyczy nowego tematu.

Metodę imersji można wykorzystać poprzez oglądanie filmów w obcym języku, ale z polskimi napisami, naklejanie na znane przedmioty karteczek z podpisem w obcym języku, zmiana języka urządzeń na obcy (telefon, komputer). W ten sposób wykorzystujemy uczenie nieświadome (utajnione). Uczenie nieświadome to nauka, podczas której nie skupiamy się zbytnio na samej nauce. Wykonujemy dane rzeczy, a nauka odbywa się mimowolnie. Ogromną zaletą uczenia się mimowolnego jest brak konieczności poświęcania mu czasu! Przykładem nieświadomej nauki może być uczenie się języka poprzez słuchanie poprawnych zdań. Taka nauka pozwala później stwierdzić, czy kolejne zdania są nadal poprawne gramatycznie.

Metoda submersji (totalne zanurzenie) polega na całkowitym zanurzeniu się w temat, którego uczymy się, np. przy nauce języka obcego, będzie to wyjazd do obcego kraju i posługiwanie się tylko nim. Badania pokazują, że takie podejście do nauki nie jest najlepszym sposobem i jest to po prostu strata czasu. W dodatku często generuje niepotrzebny stres i frustracje.

Uwagi

  • Można uczyć się (mimowolnie) bez skupiania się na procesie nauki.
  • Totalne zanurzenie (submersja) nie jest optymalną metodą nauki.
  • Częściowe zanurzenie (imersja) to metoda totalnego zanurzenia (submersja) podzielona na pół (nie wszystko jest obce, łączone są znane informacje z obcymi).
  • Totalne zanurzenie powoduje stres i frustracje.
  • Wyjazd do obcego kraju w celu nauki obcego języka jest mniej skuteczny niż odpowiednia nauka u siebie w domu.

Praktyka

Stosuję tę metodę w praktyce w taki sposób, że zanurzam się w metody skutecznej nauki codziennie przez godzinę oraz staram się stosować niektóre poznane metody w praktyce.

Źródła:

  • Włam się do mózgu – Radek Kotarski [Link] (*), Warszawa 2017, Altenberg.

Linki oznaczone (*) są linkami afiliacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *