Chocolatey, czyli prosta instalacja programów na Twoim komputerze

przez Karol Bocian | 15 lutego, 2024

czekolada

Instalacja programów na Twoim komputerze

Zakup nowego komputera, sformatowanie dysku albo wdrożenie nowej osoby do zespołu wiąże się z zainstalowaniem nowego oprogramowania. Kilka lat temu znalazłem narzędzie, które pozwala mi pobrać z internetu jeden instalator zawierający wiele aplikacji. Niedawno znalazłem jeszcze lepsze narzędzie. Jest to Chocolatey.

Instalowanie nowego oprogramowania składa się z następującymi krokami:

 • Znalezienie i ściągnięcie instalatora.
 • Zainstalowanie programu (przeklikanie się przez wszystkie ekrany).
 • Wybranie odpowiednich opcji i uniknięcie zainstalowania niepotrzebnych programów i wtyczek.
 • Zaakceptowanie regulaminów.
 • Skonfigurowanie aplikacji.

Jak ułatwić sobie przechodzenie tych kroków i sprawić, abyśmy w łatwy sposób mieli na swoim komputerze wszystkie potrzebne aplikacje? Spróbujmy rozwiązać ten problem.

Problem

Jak szybko zainstalować zestaw aplikacji? Jak ławo je później aktualizować?

Rozwiązanie

W poście https://jaroslawstadnicki.pl/2019/04/14/czekoladka-zamiast-pudelka/ poznałem narzędzie Chocolatey i skonfigurowałem pod siebie.
Chocolatey to system podobny do paczek nugetowych. Instalujemy go (tutaj jest opis jak to zrobić: https://chocolatey.org/install albo tutaj https://chocolatey.org/docs/installation), a następnie w konsoli wpisujemy aplikację, którą chcemy pobrać (tutaj jest opis instalacji: https://chocolatey.org/docs/commands-install). Listę dostępnych aplikacji znajdziecie tutaj: https://chocolatey.org/packages. Niektóre aplikacje mają parametryzowany instalator. Warto się z nim zapoznać.

Początek

Moje rozwiązanie

Instalacja

W celu zainstalowania programów tworzę plik z rozszerzeniem .bat, w którym zapisuje komendy do zainstalowania Chocolatey i mojego zestawu aplikacji:

set -x
set -c
set -o xtrace

REM show info: -v –trace
@”%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe” -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin”

choco install notepadplusplus -y
choco install chrome-remote-desktop-chrome -y
choco install adobereader –params=”‘/NoUpdates:0′” -y
choco install flashplayerplugin -y
choco install flashplayeractivex -y
choco install firefox -y
choco install 7zip.install -y
choco install git.install -y
choco install putty.install -y
choco install skype -y
choco install dropbox -y
choco install google-backup-and-sync -y
choco install onedrive -y
choco install onenote -y
choco install sourcetree -y
choco install dotnetcore -y
choco install visualstudio2019community –params=”–no-includeRecommended –quiet –locale en-US” -y
choco install visualstudio2019-workload-netcoretools -y
choco install dotnetcore-sdk -y
choco install xmind -y
choco install activepresenter -y
choco install f.lux -y
choco install audacity -y
choco install anki -y
choco install freevideoeditor -y
choco install autohotkey -y
choco install screentogif -y
choco install pdf24 -y
choco install ffmpeg -y
choco install fiddler -y
choco install obs-studio -y
choco install brave -y
choco install postman -y

 

Plik ten uruchamiam z konsoli uruchomionej jako administrator. Niestety, nadal muszę skonfigurować samodzielnie wszystkie aplikacje.

Aktualizacja

Aktualizacja

Co jakiś czas aktualizuję swoje aplikacje. Stworzyłem plik z rozszerzeniem .bat o zawartości:

REM show info: -v –trace
REM upgrade all:
choco upgrade chocolatey -y
choco upgrade all -y

Uruchamiam go co jakiś czas przez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i wybranie: Run as administrator.

Koniec

Na koniec

Ten post będzie służył mi jako poradnik do instalowania u siebie aplikacji w przyszłości. Będę więc aktualizował go o nowe aplikacje. Mam nadzieję, że Tobie również Chocolatey przypadnie do gustu.

Wszystkie posty związane z narzędziami:

Źródła

Obraz główny:

 • https://www.pexels.com/photo/chocolate-beside-raspberry-918328/

Obrazy:

 • https://www.pexels.com/photo/code-coding-computer-data-574071/
 • https://www.pexels.com/photo/brown-and-white-track-field-163444/
 • https://www.pexels.com/photo/man-running-on-black-asphalt-road-1555354/

Materiały:

 • https://chocolatey.org/
 • https://chocolatey.org/packages
 • https://jaroslawstadnicki.pl/2019/04/14/czekoladka-zamiast-pudelka/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *