OOP — Object Oriented Programming, czyli programowanie obiektowe

przez | 18 lutego, 2020

Programowanie obiektowe

Sposób tworzenia oprogramowania wykorzystujący obiekty — elementy scalające dane i funkcje. Program składa się z obiektów komunikujących się ze sobą i realizujących różne zadania. Jest to naturalny dla człowieka sposób modelowania rzeczywistości. Zaletą programowania obiektowego jest łatwość pisania oprogramowania, modyfikowania, utrzymywania, rozwijania oraz ponownego używania już raz napisanego kodu.

Bestseller dnia w księgarni Złote Myśli

Cechy programowana obiektowego

Klasy

Klasy to szablony obiektów. Zawierają dane (charakterystyki) oraz procedury (metody — działania do wykonywania). Na przykład: klasą jest Koło, który zawiera pole: promień oraz metodę PodajPolePowierzchni (wraz z implementacją obliczania pola).

Obiekty

Obiekty to konkretne instancje klas. Na przykład: obiektem będzie użycie klasy Koło o promieniu 3 cm.

Podstawowe założenia programowania obiektowego

Hermetyzacja

Hermetyzacja polega na ukryciu szczegółów implementacji. Obiekty przedstawiają publiczny interfejs, który mogą wywoływać inne obiekty. Obiekt może zmieniać tylko swój stan. Nikt inny nie może tego robić.

Dziedziczenie

Mechanizm dający możliwość tworzenia wyspecjalizowanych obiektów na podstawie obiektów ogólniejszych. Pozwala to współdzielić funkcjonalności. Obiekt wyspecjalizowany może wykorzystywać część definicji obiektu ogólniejszego i rozszerzać go lub zmieniać.

Polimorfizm

Mechanizm umożliwiający traktowanie różnych obiektów w jeden sposób dziedziczących tę samą klasę.

Abstrakcja

Obiekty są modelami abstrakcyjnych bytów, które wykonują powierzone im zadania bez zdradzania, jak te działania są realizowane. Przedstawiają one uproszczenie danego zagadnienia.

Wszystkie posty związane z mini projektem: Poznaj zasady SOLID i OOP:

Źródła

Obraz główny

Materiały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *