Metoda Kanban – Pętle informacji zwrotnej, czyli feedback loops

przez Karol Bocian | 20 marca, 2020

Pętle informacji zwrotnej

Pętle informacji zwrotnej to mechanizmy mające na celu weryfikację wyników prac, słuszności założeń oraz sposobu pracy. Otrzymywane informacje pomagają wprowadzić usprawnienia, podjąć decyzje o kierunku dalszych prac, zmianie sposobu pracy i dostarczania wartości. Im pętla jest krótsza, tym lepiej. Pozwala to wcześniej reagować, dostarczać wartościowszy produkt i minimalizować straty. Pętle powinny być częste oraz regularne.

Pętla informacji zwrotnej to:

 1. Postawienie hipotezy i wdrożenie jej, czyli danie okazji do sprawdzenia w prawdziwych warunkach słuszności założeń.
 2. Zebranie informacji — gromadzenie informacji pozyskanych od systemów, klienta, zespołu, interesariuszy.
 3. Przeprowadzenie analizy informacji i przejście do kroku 1, w którym na podstawie nowych informacji stawiamy kolejną hipotezę.

Przykład:

Problem: Podczas zdalnych spotkań codziennych członkowie zespołu zajmują się swoimi zadaniami i nie są w pełni skupieni na rozmowie.

 1. Hipoteza — niech wszyscy stoją. Stojąc, nie można pisać na klawiaturze.
 2. Weryfikacja — przez 3 tygodnie zespół stara się wstawać podczas spotkań.
 3. Analiza informacji — dziwnie jest stać pośród osób, które aktualnie nie mają z nami spotkania. Jest to niekomfortowe, więc część zespołu nie wstawała. Hipoteza poprzednia okazała się niewłaściwym rozwiązaniem. Spróbujmy innego.
 4. Hipoteza 2 – niech wszyscy podczas spotkań używają kamerek.
 5. Analiza informacji — przez 3 tygodnie zespół używa kamerek podczas spotkań.
 6. Analiza informacji – …

Powyższy przykład jest elementem pętli zwrotnej zorientowanej na poprawę pracy zespołu. Pętla trwa 3 tygodnie. Zespół będzie zajmował się tym tematem do momentu, aż znajdzie rozwiązanie odpowiednio satysfakcjonujące. Takich 3 tygodniowych pętli może być na ten temat wiele, a może być tylko jedna. Warto jednak czasem wrócić do już zakończonego tematu i spróbować kolejnego eksperymentu.

Elementy, które należy weryfikować:

 • Cel projektu i zasadność.
 • Plan projektu.
 • Elementy produktu.
 • Zmiany produktu.
 • Zmiany procesu wytwórczego.
 • Zmiany w komunikowaniu się z interesariuszami.

Momenty zbierania:

 • Spotkania przy tablicy i zaobserwowanie np.:
 • zablokowanych zadań,
 • kolejki,
 • braku zadania,
 • priorytetowe zadania nie są realizowane.
 • Retrospektywa zespołu.
 • Codzienne spotkanie zespołu.
 • Otrzymanie informacji od interesariuszy.
 • Przeróżne spotkania.
 • Refleksje członków zespołu i innych interesariuszy.

Kanban nazywa pętle informacji zwrotnej kadencjami. Są to pętle inspekcji i adaptacji, będące elementami empiryzmu i doświadczalnego oraz ewolucyjnego podejścia do wprowadzania zmian. Kanban wyróżnia 7 kadencji:

 1. Rewizja strategii — długoterminowe spojrzenie (np. kwartalne) na organizacje. Następuje przegląd strategii i poziomu spełniania potrzeb klientów.
 2. Inspekcja wyników operacyjnych — dotyczy przeglądu produktów i zespołów na poziomie organizacji lub działów (np. co miesiąc).
 3. Przegląd ryzyk — przegląd przez organizację lub zespół ryzyk i zarządzanie nimi (np. co miesiąc).
 4. Uzupełnianie i zobowiązanie — planowanie co zespół ma zrobić w najbliższym czasie (uzupełnianie backlogu, np.co miesiąc).
 5. Planowanie dostaw — zespół i organizacja planują i synchronizują dostawy produktów oraz usprawniają ich przebieg (np. co miesiąc).
 6. Przegląd dostaw — przegląd poziomu satysfakcji klienta oraz analiza metryk związanych z dostarczaniem produktów (np. co tydzień).
 7. Codzienne spotkanie przy tablicy — zespół omawia przebieg pracy na najbliższy dzień, analizuję i poprawia przepływ pracy korzystając z tablicy, uszczegóławia zasady pracy (np. definition of ready i definition od done) (codziennie).

Wszystkie posty związane z mini projektem: Poznaj metodę Kanban:

Źródła

Obraz główny

Materiały

Kategoria: Projekt Poznaj metodę Kanban Tagi: Music

O Karol Bocian

Programowanie i świat agentów programowalnych, który poznał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, wciągnął go w przemysł IT. W trakcie swojej praktyki zawodowej Karol zrozumiał, że nie ważne co się robi i kim się jest, ale wiedza z zarządzania przydaje się wszędzie. Rozpoczął studia na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji. W przypadku Karola zarządzanie to nie tylko teoria czy praca, ale prawie każdy element jego życia, to jego pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.