Metoda Kanban – Udoskonalaj i rozwijaj eksperymentalnie

przez | 21 marca, 2020

Udoskonalaj i rozwijaj eksperymentalnie

Kanban, jako jedną ze swoich zasad, podaje ciągłe udoskonalanie. Pod tym hasłem można wyróżnić:

 • Ciągłe i ewolucyjne doskonalenie, wykorzystanie filozofii kaizen, czyli ciągłego rozwoju małymi krokami.
 • Nieprzerwane optymalizowanie procesów.
 • Stawianie hipotez i przeprowadzanie eksperymenty w celu potwierdzenia jej słuszności. Hipotezy dotyczą ulepszeń i zmian. Eksperymenty służą wprowadzania zmian na podstawie twardych danych.
 • Narzędziami umożliwiającymi otrzymywanie często i w sposób zarządzany są pętle inspekcji i adaptacji.
 • Rozwiązywanie prawdziwych problemów, ponieważ tablica kanbanowa powinna reprezentować faktyczną pracę. Należy unikać pracy ukrytej, czyli robienia zadań bez umieszczania jej na tablicy. Sprawia to, że na tablicy można zaobserwować faktyczne problemy.

Rozwój procesu wytwórczego oraz sposobu zarządzania tym procesem powinien odbywać się również małymi krokami. Należy zacząć od stanu obecnego: przedstawić na tablicy obecny proces wytwórczy oraz spisać obecnie panujące zasady, standardy i wydarzenia. Następnie w pierwszej kolejności należy wprowadzić regularne (np. co dwa tygodnie) spotkanie zespołu skupione na rozwoju i udoskonalaniu procesów (retrospektywa). To narzędzie jest wystarczające, aby optymalizować procesy. Na retrospektywach omawia się problemy procesu, wprowadza za pomocą eksperymentów zmiany i udoskonalenia, podejmuje się decyzje, czy dane udoskonalenie należy przyjąć jako standard. Warto również w miarę szybko wprowadzić codzienne spotkania przy tablicy. Podczas takich spotkań następuje przegląd tablicy, znajdowane są zatory, blokady, wąskie gardła, problemy, ustalane są priorytety, przekazywane są porady oraz rozwiązywane są małe problemy.

Narzędzia umożliwiające udoskonalanie i rozwój procesów:

 1. Pętle inspekcji i adaptacji.
 2. Regularne spotkania przy tablicy.
 3. Regularne retrospektywy.
 4. Teoria ograniczeń — poszukiwanie wąskich gardeł i próbowanie w pierwszej kolejności udoskonalenie największego ograniczenia przepływu pracy.
 5. Limity pracy w toku — zmienianie limitów pozwala sterować procesem wytwórczym, zmieniać rozłożenie zadań, uwypuklać problemy, likwidować wąskie gardła oraz minimalizować nadprodukcję.
 6. Etapy procesu (dodawanie, uszczegóławianie, usuwanie).
 7. Zasady i standardy pracy (aktualizowanie, poprawianie, uszczegóławianie, dodawanie zadań do wykonania, usuwanie).
 8. Swimline’y — traktowanie w inny sposób wybranych zadań — wprowadzanie lub usuwanie innych przepływów dla danych typów zadań.
 9. Wizualizacja — przeglądanie tablicy w poszukiwaniu problemów, wąskich gardeł, spowolnień przepływu, niedoskonałości procesu.
 10. Eskperymenty — wprowadzanie trudnych lub nieoczywistych zmian jako eksperymenty.
 11. Metryki i wykresy — podejmowanie decyzji na podstawie twardych danych.
 12. Samozarządzanie — zespół powinien decydować o wprowadzanych zmianach. Powinien to robić na podstawie danych, a nie widzimisię kierownika lub konsultanta.

Wszystkie posty związane z mini projektem: Poznaj metodę Kanban:

Źródła

Bestseller dnia w księgarni Złote Myśli

Obraz główny

Materiały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *