Budowanie Czystej architektury

przez Karol Bocian | 4 czerwca, 2020
 • Budowanie Czystej architektury

  Architekturę można budować oraz rozwijać w następujący sposób:

  1. Zdefiniuj wszystkich aktorów systemu oraz przypadków użycia (zgodnie z Zasadą Pojedynczej Odpowiedzialności aktor jest głównym źródłem zmiany)
  2. Rozdziel system ze względu na aktorów oraz zmiany, które mogą powodować. Podziel go tak, aby zmiany wprowadzane ze względu na jednego aktora, nie wpływały na innego aktora.
  3. Połącz komponenty na podstawie zasady zależności: zależności muszą być skierowane w stronę komponentów o wyższym poziomie.
  4. Użyj kompilatora do pilnowania zasad architektury: zrób testy konwencji, etc. Wykorzystaj modyfikatory dostępu i mechanizm hermetyzacji. Rozważ podejście opakowania według komponentów — jest wtedy mniej klas publicznych oraz większa jest hermetyzacja.
  5. Umieść w procesie rozwoju oprogramowania takie wydarzenia: przegląd kodu, rozmowy o architekturze, przegląd architektury, rozmowy o incydentach naruszenia przyjętych zasad architektonicznych.
  .

  Przykład — sklep internetowy

  Na podstawie: Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów — Robert C. Martin. — s. 300 — Rysunek 33.2. — Wstępna architektura komponentów

  Powyższy diagram przedstawia architekturę sklepu internetowego.

  Oznaczenia:

  • Podwójne linie to granice architektoniczne.
  • Prostokąty to komponenty.
  • Strzałki z białymi grotami oznaczają relację: dziedziczy / implementuje.
  • Strzałki z czarnymi grotami oznaczają relację: używa.

  Komponenty:

  • Kontrolery otrzymują dane wejściowe.
  • Interaktory przekazują sterowanie.
  • Prezentery formatują dane.
  • Widoki wyświetlają dane.
  • Gateway’a — łączą się z zewnętrznymi systemami (baza danych, płatności).

  Zasady:

  • Architektura podzielona jest ze względu na aktorów (np. Admin)
  • Przepływ sterowania jest od prawej do lewej.
  • Wszystkie strzałki skierowane są zgodnie z zasadą zależności: w stronę komponentów o wyższym poziomie.
  • Wszystkie strzałki z białymi grotami (relacja: dziedziczy / implementuje) skierowane są przeciwnie do przepływu zależności. Wszystkie strzałki z czarnymi grotami (relacja: używa) skierowane są zgodnie z przepływem sterowania. Przepływ zależności jest w stronę komponentów o wyższym poziomie. Zapewnia to zgodność z zasadą otwarte-zamknięte i zabezpiecza komponenty wysokiego poziomu przed zmianą komponentów niskopoziomowych.

  Wszystkie posty związane z mini projektem: Budowa czystej architektury:

  Źródła

  Obrazy

  Materiały

  • Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów — Robert C. Martin.
Kategoria: Projekt Budowa czystej architektury

O Karol Bocian

Programowanie i świat agentów programowalnych, który poznał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, wciągnął go w przemysł IT. W trakcie swojej praktyki zawodowej Karol zrozumiał, że nie ważne co się robi i kim się jest, ale wiedza z zarządzania przydaje się wszędzie. Rozpoczął studia na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji. W przypadku Karola zarządzanie to nie tylko teoria czy praca, ale prawie każdy element jego życia, to jego pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *