Notatka z nauki: Wzorce projektowe w programowaniu | EduMarka

przez Karol Bocian | 27 listopada, 2020

W ramach rozwijania się oglądam i czytam różne materiały. Następnie wiedzę z nich umieszczam w Anki oraz w notatkach i uzupełniam własnymi przemyśleniami.

Notatka

Materiał: Wzorce projektowe w programowaniu | EduMarka opowiada  o wzorcach projektowych.

 • Wzorzec projektowy to uniwersalne i sprawdzone rozwiązanie powszechnego problemu.
 • Wzorzec projektowy składa się z:
  • Nazwy.
  • Opis problemu.
  • Rozwiązanie.
  • Konsekwencje rozwiązania.
 • Korzystaj z zasad
  • SOLID (zasad programowania).
   • Single responsibility principle – Zasada jednej odpowiedzialności – Każda klasa powinna mieć tylko jedną odpowiedzialność (czyli tylko jeden powód do modyfikacji klasy) – jeden cel istnienia.
   • Open/closed principle – Zasada otwarte-zamknięte – Wszystkie klasy powinny być otwarte na rozszerzenia, ale zamknięte na modyfikacje.
   • Liskov substitution principle – Zasada podstawienia Liskov – Oprogramowanie powinno dobrze działać, gdy w miejsce klasy bazowej podstawimy jej którąkolwiek klasę potomną.
   • Interface segregation principle – Zasada segregacji interfejsów – Wiele dedykowanych i małych interfejsów jest lepsze niż jeden ogólny.
   • Dependency inversion principle – Zasada odwróconej zależności – Wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych, lecz zależność powinna wynikać z abstrakcji.
  • GRASP (zasad do programowania obiektowego).
 • Wzorce pogrupowane są na obszary:
  • Konstrukcyjne – pomagają tworzyć nowe obiekty.
   • Budowniczy – tworzy obiekt z mniejszych obiektów element po elemencie.
   • Fabryka – tworzy grupę obiektów mających wspólny interfejs.
   • Prototyp – tworzy obiekt na podstawie już istniejącego.
   • Singleton – zapewnia, że stworzony obiekt ma tylko jedną instancję w całym systemie.
  • Strukturalne – pomagają ustalać relacje między klasami.
   • Adapter – pozwala połączyć ze sobą niekompatybilne interfejsy.
   • Dekorator – zmienia zachowanie klasy bez potrzeby dziedziczenia po niej.
   • Fasada – eksponuje uporządkowany interfejs.
   • Kompozyt – organizuje obiekty w strukturę.
   • Most – oddziela abstrakcję od implementacji.
   • Pełnomocnik – zastąpieni innego obiektu.
   • Pyłek – pozwala zarządzać wieloma identycznymi obiektami.
  • Czynnościowe – pomagają zarządzać zachowaniami i odpowiedzialnościami między obiektami.
   • Łańcuch zobowiązań/odpowiedzialności – tworzy listę obiektów realizujących żądanie klienta poprzez wykonywanie kolejnych działań ze zdefiniowanego łańcucha.
   • Polecenie – pozwala traktować żądanie klienta jako obiekt.
   • Interpreter – pozwala zdefiniować opis gramatyki innego języka.
   • Iterator – zapewnia dostęp do zbioru obiektów.
   • Mediator – zapewnia jeden interfejs dla wielu obiektów.
   • Pamiątka/Memento – pozwala zapamiętanie stanu obiektu.
   • Obserwator – informuje obiekty o zmianie obserwowanego obiektu.
   • Stan – zmienia zachowanie obiektu przez zmianę jego stanu.
   • Strategia – ukrawy implementację różnych algorytmów.
   • Odwiedzający/Wizytator – oddziela algorytm działania od struktury danych, na których działa.

Wszystkie posty związane z notatkami z nauki:

Źródła

Obraz główny

Materiał

Kategoria: Notatki z nauki

O Karol Bocian

Programowanie i świat agentów programowalnych, który poznał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, wciągnął go w przemysł IT. W trakcie swojej praktyki zawodowej Karol zrozumiał, że nie ważne co się robi i kim się jest, ale wiedza z zarządzania przydaje się wszędzie. Rozpoczął studia na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji. W przypadku Karola zarządzanie to nie tylko teoria czy praca, ale prawie każdy element jego życia, to jego pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *