Metoda Kanban – Wizualizacja

przez Karol Bocian | 9 marca, 2020

Metoda Kanban – Wizualizacja

Zasady Systemu Kanban

 1. Wizualizuj przepływ.
 2. Ograniczaj pracę cząstkową.
 3. Zarządzaj przepływem.
 4. Uczyń zasady jasnymi.
 5. Stwórz pętle informacji zwotnej.
 6. Udoskonalaj i rozwijaj ekspermentalnie.

Wizualizuj przepływ

Kanban umożliwia zwizualizowanie wielu istotnych rzeczy związanych z pracą. Pozwala pokazać przede wszystkim: jaka praca (zadania) są robione, jak wygląda proces produkcji, kto się tym zajmuje oraz czy nie ma problemów z przepływem pracy.

Do narzędzi wizualizacji należą:

 • Tablica kanbanowa.
 • Wykresy.
 • Plakaty.
 • Tablice ogłoszeniowe.
 • Kalendarze.
Tablica kanbanowa

 

Do zrobieniaOczekujące W trakcieZrobione
Wynieść śmieci

Pomalować ścianę

Wymienić opony

Złożyć regałZrobić zakupyZrobić obiad
Zatamować cieknącą rurę

Głównym narzędziem jest tablica kanbanowa. Zawiera ona kolumny oraz wiersze.

Kolumny reprezentują konkretne etapy procesu wytwórczego. Najpopularniejsze etapy to: Do zrobienia, W trakcie pracy i Zrobione. Niektóre kolumny odpowiadają etapom, w których wykonywana jest praca (np. programowanie, W trakcie pracy), a inne są magazynami (np. Do zrobienia – magazynuje zadania, które chcemy podjąć w przyszłości).

Pierwszy wiersz określa nazwy kolumn, czyli etapów procesu. Kolejne wiersze określają przepływy zadań. Większość tablic ma tylko jeden przepływ: podstawowy. Polega on na przejściu zadań przez wszystkie kolumny (etapy procesu). Niektóre tablice mają więcej wierszy, np. wiersz na zadania pilne, wiersz na poprawę małych błędów w oprogramowaniu. Takie przepływy mają inne zasady, niż przepływ podstawowy: np. pomijają niektóre kolumny. Są one wykorzystywane w sytuacjach wyjątkowych i ich użycie powinno być bardzo limitowane (w końcu jest to wyjątkowy przepływ).

Patrząc na taką tablicę, możemy zobaczyć:

 • Ile zadań zostało zrobionych.
 • Ile jest w trakcie robienia.
 • Ile zadań jeszcze nie zostało podjętych.
 • Jak wygląda proces pracy.
 • Czy jakiś etap pracy jest pomijany.
 • Czy jakiś etap pracy wykonywany jest długo lub szybko.
 • Jaki jest status konkretnego zadania
 • Kto zajmuje się danym zadaniem (jeżeli mamy przypisane osoby do zadań).
 • Czym zajmuje się dana osoba.
 • Czy gdzieś mamy za dużo lub za mało zadań (np. czy tester ma co testować).
 • Czy nie mamy opóźnień.
 • Czy prace idą równomiernie.
 • Czy jakieś zadania realizowane są równolegle.
 • Czy ktoś wykonuje jednocześnie wiele zadań (multitasking).

Tablica kanbanowa jest narzędziem informacyjnym oraz optymalizacyjnym.

Ważne jest, aby ta tablica odzwierciedlała rzeczywistość. Potrzebna jest duża dyscyplina zespołu, aby regularnie aktualizował status zadań.

Taka tablica może być postrzegana jako:

 1. Grzejnik informacyjny – tablica jest grzejnikiem, ponieważ cały czas przekazuje informacje zespołowi oraz istotnym interesariuszom. Jest ona łatwo dostępna i wszyscy zainteresowanie często i chętnie z niej korzystają.
 2. Lodówka informacyjna – tablica jest lodówką, ponieważ nie przekazuje zbyt często informacji, które posiada. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dostęp do tablicy jest trudny, praca z tablicą jest nieprzyjemna lub zespół nie aktualizuje danych, o czym wszyscy wiedzą, więc nie korzystają z tablicy. Przykładem takiej tablicy jest tablica fizyczna umieszczona w biurze, gdy większość zespołu pracuje zdalnie. Innym przykładem jest tablica cyfrowa, do której dostęp jest trudny (wymagane jest logowanie, dostęp jest tylko z danego serwera, jest ustalony czas sesji, po którym następuje automatyczne wylogowanie).
Wykresy

Wykresy występujące w kanbanie mają na celu przekazać informacje, jak wygląda przebieg pracy, pomóc przewidzieć kiedy skończymy pracę, gdzie mamy problemy w procesie, jak możemy zoptymalizować nasz proces.

Najpopularniejsze wykresy w kanbanie:

 • Burndown – wykres spalania. Pokazuje on, jak zmienia się liczba zadań do wykonania wraz z upływem czasu (zakładając, że w czasie trwania prac zadania nie dochodzą, krzywa z zadaniami do zrobienia zbliża się do 0.
 • Burnup – wykres pokazuje, jak zmienia się liczba zadań zrobionych wraz z upływem czasu.
 • Cumulative Flow – wykres pokazuje, jak zmienia się liczba zadań z poszczególnych etapów procesu wraz z upływem czasu.
Plakaty i tablice ogłoszeniowe

Plakaty i tablice ogłoszeniowe przekazują istotne informacje dla zespołu, np. wartości zespołu, spis dobrych praktyk, definicja ukończenia zadania, zasady jakości, zasady pracy z tablicą kanban, hasła motywacyjne, znane problemy i sposoby ich uniknięcia.

Kalendarze

Kalendarze mogą pomóc zespołowi samoorganizować się i dostarczać wyniki swojej pracy na czas. Mogą przedstawiać terminarze: planowanych urlopów, dostępności zespołu, planów wdrożeń, ważnych wydarzeń, szkoleń, imprez.

Wszystkie posty związane z mini projektem: Poznaj metodę Kanban:

0%
9
Utworzono

Sprawdź swoją wiedzę i lepiej poznaj metodę Kanban!

Cześć!
Podaj proszę swoje imię i e-mail.
Jeżeli nie chcesz tego robić, możesz zrobić test jako nieznajomy. Kliknij po prostu strzałkę dalej 🙂

1 / 13

Zarządzaj przepływem

2 / 13

Uczyń zasady jasnymi

3 / 13

Ograniczaj pracę cząstkową

4 / 13

Jakie są zalety Kanbana?

5 / 13

Kanban pasuje do środowisk, w których występuje któryś z tych elementów:

6 / 13

Podstawowe zasady Kanban to:

7 / 13

Kanbana możemy wykorzystać w:

8 / 13

Wizualizuj przepływ

9 / 13

Na czym skupia się Kanban?

10 / 13

Udoskonalaj i rozwijaj eksperymentalnie

11 / 13

Stwórz pętle informacji zwotnej

12 / 13

Celami metody Kanban jest "7 x żadnych", czyli

13 / 13

Czym jest Kanban?

Twój wynik to 

Średni wynik to 23%

0%

Źródła

Obraz główny

Materiały

Kategoria: Projekt Poznaj metodę Kanban

O Karol Bocian

Programowanie i świat agentów programowalnych, który poznał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, wciągnął go w przemysł IT. W trakcie swojej praktyki zawodowej Karol zrozumiał, że nie ważne co się robi i kim się jest, ale wiedza z zarządzania przydaje się wszędzie. Rozpoczął studia na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji. W przypadku Karola zarządzanie to nie tylko teoria czy praca, ale prawie każdy element jego życia, to jego pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *