Tablice w Metodzie Kanban

przez | 1 kwietnia, 2020
Bestseller dnia w księgarni Złote Myśli

Tablice w Metodzie Kanban

Zasada Wizualizuj sprawia, że tablica staje się najważniejszym narzędziem do zarządzania pracą w zespole. Zawiera ona kolumny oraz wiersze. Kolumny reprezentują konkretne etapy procesu wytwórczego. Najpopularniejsze etapy to: Do zrobienia, W trakcie pracy i Zrobione. Niektóre kolumny odpowiadają etapom, w których wykonywana jest praca (np. programowanie, W trakcie pracy), a inne są magazynami (np. Do zrobienia — magazynuje zadania, które chcemy podjąć w przyszłości).

Pierwszy wiersz określa nazwy kolumn, czyli etapów procesu. Kolejne wiersze określają przepływy zadań. Większość tablic ma tylko jeden przepływ: podstawowy. Polega on na przejściu zadań przez wszystkie kolumny (etapy procesu). Niektóre tablice mają więcej wierszy, np. wiersz na zadania pilne, wiersz na poprawę małych błędów w oprogramowaniu. Takie przepływy mają inne zasady, niż przepływ podstawowy: np. pomijają niektóre kolumny. Są one wykorzystywane w sytuacjach wyjątkowych i ich użycie powinno być bardzo limitowane (w końcu jest to wyjątkowy przepływ).

Tablica pozwala zarządzać pracą, zrozumieć proces wytwórczy, obserwować stan pracy, lokalizować oraz naprawiać problemy związane z przepływem zadań. Istotne jest, aby tablica przedstawiała rzetelnie dany proces wytwórczy. Aby tak było, wszyscy członkowie muszą cały czas aktualizować statusy zadań. Dzięki tablicy można łatwo ustalić, które zadania należy wykonać w pierwsze kolejności, a następnie monitorować postęp prac.

Oprócz funkcji czysto zarządczych tablica ma również inne zalety. Pozwala gromadzić zespół przy tablicy, budować ducha zespołu, inspirować do rozwoju oraz wspierania się w rozwiązywaniu problemów. Tablica pozwala również zarządzać pracą, a nie ludźmi.

Przykłady tablic

Najprostsza:

TODO DOING DONE
Zadanie Zadanie Zadanie
BACKLOG TODO DOING DONE
Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
BACKLOG TODO WAITING DOING DONE
Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
BACKLOG TODO WAITING DOING AWAITING TEST TESTING DONE
Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie
Pomysły na posty Posty do napisania Pisane posty Posty do sprawdzenia Sprawdzane posty Posty do opublikowania Opublikowane posty
Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie

I wiele innych tablic dostosowanych do konkretnych procesów wytwórczych

Wszystkie posty związane z mini projektem: Poznaj metodę Kanban:

Źródła

Obraz główny

Materiały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *