Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany — Joost Visser

przez Karol Bocian | 10 września, 2021

Przeczytałem ostatnio kolejną książkę. W tym wpisie dzielę się informacjami, które w niej znalazłem oraz które wdrożyłem w swoim życiu. Staram się z każdej książki wdrażać minimum jedną rzecz.

Wdrożyłem:

 • Usprawnienie procesu naprawy błędów (najpierw fail test, a potem poprawka).

Notatki:

Pielęgnowalność oprogramowania to zdolność zmodyfikowania systemu.

Podstawowe rodzaje zadań związane z pielęgnowaniem oprogramowania:

 • Pielęgnacja korekcyjna – naprawianie wykrytych błędów.
 • Pielęgnacja adaptacyjna – dostosowywanie do zmian występujących w środowisku (aktualizacja systemu operacyjnego, protokołu przysyłania danych).
 • Pielęgnacja doskonaląca – reagowanie na zmieniające się wymagania klienta.
 • Konserwacja profilaktyczna – realizacja sposobów poprawiających jakość systemu lub zapobiegająca występowaniu przyszłych błędów.

Wytyczne dotyczące pielęgnowalności w skrócie:

 1. Pisanie krótkich jednostek kodu – mniejsze jednostki oprogramowania łatwiej jest zrozumieć, przetestować i wykorzystać.
 2. Pisanie prostych jednostek kodu – należy ograniczyć liczbę punktów decyzyjnych.
 3. Pisanie kodu 1 raz – zawsze unikaj powielania kodu.
 4. Ograniczenie wielkości interfejsu jednostek.
 5. Separowanie zagadnień w modułach – luźno sprzężone moduły są łatwiejsze do modyfikowania i tworzenia bardziej modułowych systemów.
 6. Luźne sprzężenie komponentów architektonicznych – luźno sprzężone wysokopoziomowe komponenty są łatwiejsze do modyfikowania i tworzenia bardziej modułowych systemów.
 7. Równoważenie architektury komponentów – zrównoważona architektura o odpowiedniej liczbie komponentów mających podobną wielkość pozwalają najłatwiej tworzyć modułowy system prosty do modyfikacji.
 8. Ograniczanie wielkości bazy kodu – wielki kod jest trudny w pielęgnacji.
 9. Automatyzowanie testów.
 10. Pisanie czystego kodu.

Wytyczne dotyczące pielęgnowalności:

 1. Pisanie krótkich jednostek kodu – mniejsze jednostki oprogramowania łatwiej jest zrozumieć, przetestować i wykorzystać.
  • Ogranicz metodę do 15 linii.
  • Dobieraj starannie nazwy (metod, klas, zmiennych).
  • Krótka jednostka może zrobić tylko jedną rzecz — ma pojedynczą odpowiedzialność.
  • Techniki pomagające:
   • Wyodrębnianie metody — komentarze są zbędne, ponieważ nazwa metody przyjmuje ich rolę.
   • Zastąpienie metody obiektem metody.
 2. Pisanie prostych jednostek kodu – należy ograniczyć liczbę punktów decyzyjnych.
  • Ogranicz liczbę punktów decyzyjnych jednostki do 4.
  • Techniki pomagające:
   • Zastępowanie warunku polimorfizmem.
   • Zastępowanie zagnieżdżonego warunku klauzulami strzegącymi.
 3. Pisanie kodu 1 raz – zawsze unikaj powielania kodu.
  • Nie kopiuj kodu, ponieważ później będziesz musiał pamiętać, aby wszędzie wprowadzić poprawkę.
 4. Ograniczenie wielkości interfejsu jednostek.
  • Ogranicz liczbę parametrów (metody, konstruktora) do 4.
  • Wyodrębnij parametry do obiektów.
  • Techniki pomagające:
   • Obiekt parametru (obiekt transferu danych).
 5. Separowanie zagadnień w modułach – luźno sprzężone moduły są łatwiejsze do modyfikowania i tworzenia bardziej modułowych systemów.
  • Unikaj dużych modułów.
  • Przypisuj obowiązki do oddzielnych modułów.
  • Ukrywaj szczegóły implementacji za interfejsami.
 6. Luźne sprzężenie komponentów architektonicznych – luźno sprzężone wysokopoziomowe komponenty są łatwiejsze do modyfikowania i tworzenia bardziej modułowych systemów.
  • Zapewnij luźne połączenie między komponentami.
  • Minimalizuj względną ilość kodu widoczną dla innych komponentów.
 7. Równoważenie architektury komponentów – zrównoważona architektura o odpowiedniej liczbie komponentów mających podobną wielkość pozwalają najłatwiej tworzyć modułowy system prosty do modyfikacji.
  • Komponenty powinny być podobnej wielkości.
  • Liczba komponentów powinna być zbliżona do 9.
 8. Ograniczanie wielkości bazy kodu – wielki kod jest trudny w pielęgnacji.
  • Ograniczaj wielkość kodu.
  • Techniki pomagające:
   • Środki funkcjonalne:
    • Walcz z pełzającym zakresem.
    • Standaryzuj funkcjonalności.
   • Środki techniczne:
    • Unikaj kopiowania i wklejania kodu.
    • Refaktoryzuj.
    • Używaj zewnętrznych bibliotek i frameworków.
    • Dziel system.
 9. Automatyzowanie testów.
  • Automatyzuj testy.
  • Ogólne reguły pisania dobrych testów jednostkowych:
   • Testować należy przypadki normalne, specjalne i graniczne.
   • Testy to też kod produkcyjny.
   • Testy powinny być izolowane.
   • Wynik testu powinien odzwierciedlać jedynie działanie testowanego fragmentu.
 10. Pisanie czystego kodu.
  • Nie pozostawiaj ze sobą zapachów kodu. Możesz użyć SonarQube, który wskaże Ci zapaszki.
  • Zasada skauta: zostaw obozowisko czystsze, niż się je zostałeś.
  • Wytyczne — nie pozostawiaj za sobą:
   • Zapachów w kodzie.
   • Złych komentarzy (komentarze w kodzie są sygnałem złych rozwiązań inżynierskich).
   • Zakomentowanego kodu.
   • Martwego kodu.
   • Długich i mylących nazw identyfikatorów.
   • Magicznych stałych — umieszczaj je w konfiguracji lub w bazie danych.
   • Źle obsłużonych wyjątków:
    • Zawsze przechwytuj wyjątki.
    • Przechwytuj konkretne wyjątki.
    • Tłumacz konkretne wyjątki na ogólne komunikaty. Nie pokazuj użytkownikowi końcowemu szczegółów implementacyjnych.

Sposób mierzenia pielęgnowalności wykorzystywane przez SIG

SIG przyznaje gwiazdy ocenianym systemom. Ciekawe jest to, że pięć gwiazdek dostaje 5% najlepszych systemów ze wszystkich ocenianych w danym teście. Sprawia to, że 5 gwiazdek z roku 2020 oznacza inną jakość niż 5 gwiazdek z 2000 roku. System z 1 gwiazdką w 2020 roku może być lepszy niż ten z 5 gwiazdkami przyznanymi w 2000 roku.

SIG zaobserwował, że jakość oprogramowania powoli, ale jednak stale się poprawia.

Wszystkie posty związane z książkowymi wdrożeniami:

Źródła

Obraz główny

 • Praca własna

Materiały

   • Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przyszłe zmiany — Joost Visser.

Linki oznaczone (*) są linkami afiliacyjnymi. Jeżeli uważasz, że czerpiesz korzyści z mojej pracy, to kup coś korzystając z powyższego linku. Sprawi to, że dostanę prowizję z afiliacji.

Kategoria: Książkowe wdrożenia

O Karol Bocian

Programowanie i świat agentów programowalnych, który poznał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, wciągnął go w przemysł IT. W trakcie swojej praktyki zawodowej Karol zrozumiał, że nie ważne co się robi i kim się jest, ale wiedza z zarządzania przydaje się wszędzie. Rozpoczął studia na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji. W przypadku Karola zarządzanie to nie tylko teoria czy praca, ale prawie każdy element jego życia, to jego pasja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *